Search
image

Biblioteca Alternativa / CLACA

 

Be the first to review

Biblioteca Alternativa:

 • A aparut la initiativa unui grup informal cu scopul de a-ti impartasi o serie de materiale menite sa contribuie la dezvoltarea unui spirit critic fata de lumea si societatea in care traim, fiind totodata o baza de discutie pentru initierea unei schimbari sociale.
 • Este organizata pe principiul participarii si al non-ierarhiei.
 • Reprezinta un proiect autonom, non-profit, care se bazeaza pe contributia voluntara a celor care doresc ca astfel de spatii sa existe, sa se dezvolte si sa poata sa ramana independente de finantarile europene/institutionale. Orice donatie este binevenita!
 • Aduna peste 1000 de  carti/reviste/brosuri/fanzine care au calatorit din mana in mana pentru a ajunge aici. Acestea se grupeaza pe mai multe domenii dintre care: sociologie/antropologie, anarhism/miscari sociale/actiune directa, gen/sexualitate/LGBT, colonialism/militarism, represiune/prizonieri politici, beletristica, arta/fotografie, etc. Pentru ca toata lumea sa poata beneficia de accesul la acestea, te rugam sa respecti termenul de imprumut si sa pastrezi materialele in starea in care le-ai primit.
 • Nu accepta in spatiul sau idei si atitudini opresive si autoritare (rasiste, sexiste, homofobe, xenofobe, etc.)

The Alternative Library:

 • Came into existence through the initiative of an informal group to share a collection of materials intended to contribute to developing a critical stance towards the world and society that we live in, constituting at the same time a basis for discussions that aim for engendering social change.
 • Is Organized on non-hierarchical principles.
 • Represents an autonomous, non-profit project based on the voluntary contribution of those who want such spaces to exist, to develop and to remain independent of European/institutional financing. All donations are welcomed! (see below)
 • Gathers over 600 books and 300 magazines/pamphlets that have gone from hand to hand to reach this space. These are grouped in various fields: sociology/anthropology, anarchism/social movements/direct action, gender/sexuality/LGBTQ, colonialism/militarism, repression/political prisoners, literature, art/photography, etc. In order for all to be be able to access these materials, please respect the lending terms and return the materials in the same state you received them.
 • Does not accept oppressive and authoritarian ideas/attitudes (racist, sexist, homophobic, xenophobic, etc.) within its space.

Despre CLACA

 • CLACA* este un centru independent pentru activităţi comunitare, organizare politică, dezbatere, educaţie critică din București.
 • CLACA se adresează tuturor celor care vor să schimbe idei şi să lupte pentru propria poziţie în societate, propriile condiții de trai, muncă, îngrijire sau educație, cât și persoanelor și grupurilor deja active politic.
 • Principiile CLACA includ autonomia, solidaritatea, auto-determinarea, egalitatea, democrația directă și anti-autoritarismul.
 • Politica Centrului CLACA este una anti-capitalistă, queer-feministă, anti-rasistă, de respect pentru mediu si animale. Oricine poartă respect pentru aceste politici este binevenit să participe și să se organizeze în spațiul nostru. CLACA nu tolerează comportamente bazate pe reproducerea mecanismelor de exploatare, excludere și opresiune.
 • CLACA funcţionează pe principiul autonomiei față de stat, partide, companii private, fundații.
 • CLACA este un spaţiu dedicat iniţiativelor locale şi o punte de dialog cu grupuri asemănătoare dintr-un context internaţional. CLACA se transformă în funcţie de grupurile ce i se alătură şi oamenii care o susţin.
 • CLACA îşi asumă riscuri. CLACA nu e nici eficientă, nici bine adaptată.

Claca = Muncă colectivă benevolă organizată de săteni pentru a se ajuta reciproc, urmată uneori de o mică petrecere. Muncă voluntară, care se face de obicei între vecini, spontan și gratuit, cu caracter de reciprocitate. Se face în general pentru muncile câmpului, pentru construcții și, între femei, pentru treburile gospodărești, și se termină de obicei printr-o petrecere, cu băuturi și jocuri de societate. Azi: Ajutor mutual între țărani la seceriș, la dezghiocat fasole ș. a., când se adună în casa celui care are nevoie de ajutor și care le dă în schimb mâncare și băutură, și astfel e sinonim cu șezătoare.

About CLACA

 • CLACA  is an independent center for community activities, political organization, debate, critical education in Bucharest.
 • CLACA addresses all who want to change ideas and fight for their own position in society, their living conditions, work, care or education, as well as people and groups already active in politics.
 • CLACA’s principles include autonomy, solidarity, self-determination, equality, direct democracy and anti-authoritarianism.
 • The  CLACA Center’s policy is anti-capitalist,  queer- feminist, anti-racist,  respecting the environment and animals. Anyone who respects these policies is welcome to participate and organize in our space. CLACA does not tolerate behaviors based on the reproduction of exploitation,  exclusion and oppression mechanisms .
 • CLACA works on the principle of autonomy towards the state, parties, private companies, foundations.
 • CLACA is a space devoted to local initiatives and a dialogue bridge with similar groups from an international context. CLACA is changing according to the groups that join it and the people who support it.
 • CLACA takes risks. CLACA is neither effective nor well adapted.

CLACA = Collective voluntary work organized by villagers to help each other, sometimes followed by a small party. Voluntary work, which is usually done between neighbors, spontaneously and free of reciprocity. It is generally done for field work, for construction, and for women, for housework, and usually ends with a party, with drinks and social games. Today: mutual aid between peasants to harvest, to defoliate beans and. when they gather in the house of the needy and give them food and drink, and so it is synonymous with sitting.

image