What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Syndikalistiskt Forum

feminism, folkbildning och klasskamp och det är utifrån det vi organiserar vår verksamhet

Be the first to review

SV

Historik
Föreningen Syndikalistiskt Forum bildades 1980. Ursprungligen var bokhandeln belägen i bottenvåningen av allaktivitetshuset Sprängkullen, och senare på Landsvägsgatan där denna går ihop med Linnégatan. I samband med att Göteborgs Lokala Samorganisation i början av 1990-talet flyttade ner till markplan i Folkets Hus så flyttade Forum in i samma lokaler. Och ett decennium senare, efter att Folkets Hus bestämt sig för att slå ihop ett stort antal butikslokaler till en gigantisk danslokal, så flyttade LS upp en våning och Forum flyttade till nya lokaler. På Övre husargatan 27 byggde vi en fin butik och därtill ett bibliotek, och stannade från februari 2012 till september 2018.

Nu hittas er lokala bokhandel och kafé en trappa upp i Viktoriahuset, på Linnégatan 21!

Vad vi vill
Vår målsättning är att vara en öppen bokhandel och mötesplats för Göteborgs vänster i bred mening. Vår paroll är feminism, folkbildning och klasskamp och det är utifrån det vi organiserar vår verksamhet.

Engagera dig
Om du är intresserad av att gå med i Syndikalistiskt Forum så kan du antingen skicka ett mail eller komma förbi och prata med någon som arbetar för mer info.

 

EN

History
Association Syndicalist Forum was formed in 1980. Originally, the bookstore was located on the ground floor of the all-activity house Sprängkullen, and later on Landsvägsgatan where it merges with Linnégatan. In conjunction with the Gothenburg Local Co-operative Moving in the early 1990s to the ground floor of Folkets Hus, Forum moved into the same premises. And a decade later, after the People’s House decided to merge a large number of store premises into a gigantic dance venue, LS moved up one floor and Forum moved to new premises. On Övre husargatan 27 we built a nice store and a library, and stayed from February 2012 to September 2018.

Now your local bookstore and cafe will find a staircase up in Viktoriahuset, at Linnégatan 21!

What we want
Our goal is to be an open bookstore and meeting place for Gothenburg’s left in the broad sense. Our slogan is feminism, popular education and class struggle and it is from what we organize our business.

Get involved
If you are interested in joining the Syndicalist Forum, you can either send an email or come by and talk to someone who works for more info.

image