What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Syndikalistiska Ungdomsförbundet – Uddevalle

 

Be the first to review
SV
SUF Uddevalla är en del av den landsomfattande federationen SUF. Vi kan nås här eller via: uddevalla@suf.cc

SUF Uddevalla är en del av den landsomfattande federationen Syndikalistiska Ungdomsförbundet – SUF. Vi kämpar för ett socialistiskt samhälle och arbetar utomparlamentariskt genom direkt aktion. Vi menar att det är vi, arbetarklassen, som måste agera för att vi ska kunna förändra samhället i en hållbar riktning.

Den verkliga makten ligger inte hos regeringen utan hos dem som kontrollerar produktionen. Klasskampen är kampen om produktionsmedlen, och kampen står mellan arbetare och kapitalister, mellan utsugare och utsugna. Mellan oss som måste arbeta för att leva och de som tjänar på vårt arbete. I denna kamp organiserar vi oss tillsammans, med vår klasstillhörighet som utgångspunkt.

 

EN

SUF Uddevalla is part of the nationwide federation SUF.
SUF Uddevalla is part of the National Federation Syndicalist Youth Association – SUF. We fight for a socialist society and work  through direct action. We believe that it is we, the working class, that must act in order for us to change society in a sustainable direction. The real power lies not with the government but with those who control production. The class struggle is the struggle for the means of production, and the struggle is between workers and capitalists, between exploiters and exploiters. Between us who have to work for a living and those who profit from our work. In this struggle we organize ourselves together, with our class as a starting point.
image