What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Syndikalistiska Ungdomsförbundet – Lund

 

Be the first to review

SV

SUF Lund är en lokalklubb i den landsomfattande federationen Syndikalistiska Ungdomsförbundet. Vi består av ungdomar från högstadieåldern till universitetsstuderande, unga arbetare och arbetslösa, som vill förbättra våran vardag.

Vårat arbete sker med utomparlamentariska metoder, vilket innebär att vi själva ingriper i verkligheten istället för att försöka påverka politiker. Vi fokuserar på ungas levnadsvillkor, vi arbetar för en drägligare vardag med det klasslösa samhället som mål.

Våra kampanjer har bla handlat om hur unga utnyttjas som billig arbetskraft under somrarna, hur skolan fungerar som en inskolningsanstalt för en lydig arbetarklass, och hur studenter kan digitalisera och dela med sig av kurslitteratur.

På www.suf.cc kan du läsa mer om Syndikalistiska Ungdomsförbundet, SUF. Där hittar du bland annat våran principförklaring

Är du sugen på att gå med eller har några frågor, kontakta oss på lund snabel-a suf.cc

 

 

EN

SUF Lund is a local club in the nationwide Federation of Syndicalist Youth Association. We consist of young people from high school to university students, young workers and the unemployed, who want to improve our everyday lives. Our work is done with extra-parliamentary methods, which means that we ourselves intervene in reality instead of trying to influence politicians. We focus on young people’s living conditions, we work for a more comfortable everyday life with the classless society as the goal. Our campaigns have, among other things, been about how young people are utilized as cheap labor during the summers, how the school functions as an educational institution for an obedient working class, and how students can digitize and share course literature. On www.suf.cc  you can read more about Syndikalistiska Ungdomsförbundet, SUF. There you will find, among other things, our explanation of principle

 

image