What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Syndikalistiska Ungdomsförbundet – Linköping

 

Be the first to review

SV

Sedan 2007 har Syndikalistiska Ungdomsförbundets Linköpingsklubb agerat som ett livkraftigt vänsteralternativ för ungdomar i Linköping. I SUF tror vi inte att politiska partier kan lösa alla våra problem; istället måste vi själva ta makten över våra liv och agera för en bättre stad och ett bättre samhälle. I SUF Linköping inser vi att kapitalismen är odemokratisk, destruktiv och ohållbar. Istället vill vi ersätta den med en socialistisk ekonomi där vi själva tar besluten tillsammans. Vi lever i ett klassamhälle – det betyder att de som äger de stora företagen, överklassen, tjänar pengar på oss som arbetar, arbetarklassen. Vi i SUF Linköping är fast beslutna att bekämpa klassamhället och patriarkatet på arbetsplatser, på skolor, på gator och på torg.

 

EN

Since 2007, the Syndicalist Youth Association’s Linköping Club has acted as a viable left-wing alternative for young people in Linköping. In the SUF we do not believe that political parties can solve all our problems; instead, we must take control of our lives ourselves and act for a better city and a better society. At SUF Linköping we realize that capitalism is undemocratic, destructive and unsustainable. Instead, we want to replace it with a socialist economy where we make decisions ourselves. We live in a class society – it means that those who own the big companies, the upper class, make money on us who work, the working class. At SUF Linköping we are determined to fight the class community and the patriarchy in workplaces, schools, streets and squares.

.

image