What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Syndikalisterna Göteborgs Lokala Samorganisation

 

Be the first to review

SV

Göteborgs Lokala Samorganisation (LS) är stolta medlemmar av SAC Syndikalisterna, en fri kämpande fackförening! Vi organiserar alla arbetare i Göteborg, oavsett bakgrund och yrke. Vi välkomnar även arbetslösa, studerande och pensionärer. Medlemskap i Göteborgs LS kräver att du själv engagerar dig i det fackliga arbetet. Det fackliga arbetet sköts ideellt, och i så stor utsträckning som möjligt med ditt deltagande. Vem kan din situation bättre än du själv? Medlemmarna har ett stort lokalt självbestämmande: ingen inom organisationen står över de beslut som fattas av medlemmarna. Det är du tillsammans med dina arbetskamrater som bestämmer vilka fackliga frågor ni vill driva på er arbetsplats. Vilka krav skall ni kräva i era förhandlingar? Ska stridsåtgärder vidtas? Det är upp till er som berörs. LS kommer alltid att stödja er i er kamp!

EN

Göteborgs Lokala Samorganisation (LS) are proud members of the SAC Syndicalists, a free fighting union! We organize all workers in Gothenburg, regardless of background and profession. We also welcome unemployed, students and pensioners. Membership in Gothenburg LS requires that you yourself become involved in the union work. The union work is done voluntarily, and to the greatest extent possible with your participation. Who knows your situation better than you? The members have a great local self-determination: no one in the organization stands over the decisions made by the members. It is you and your colleagues who decide what trade union issues you want to pursue at your workplace. What requirements will you require in your negotiations? Should combat measures be taken? It is up to you who are affected. LS will always support you in your fight!

image