Search
image

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza

National Trade Union Employee Initiative

Be the first to review

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza zrzesza pracowników i pracownice bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i podstawę stosunku pracy (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę, praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, praca na umowy cywilnoprawne i samozatrudnione – o ile osoby te same nie zatrudniają innych pracowników i pracownic). Aby zostać członkiem/członkinią związku należy wypełnić deklarację członkowską.

EN

The National Trade Union Employee Initiative associates employees regardless of the type of work performed and the basis of the employment relationship (employment contract, cooperative employment contract, work through a temporary employment agency, work under civil law and self-employed contracts – unless the same persons are employed by themselves other employees). To become a member / member of the union, you must complete a membership declaration.

image