Search
image

Makamik

 

Be the first to review

Squat Makamik on valtaamalla käyttöön otettu mutta sittemmin symbolisella summalla vuokrattu toimitila, jossa kuka tahansa voi järjestää yhdessä sovittuihin periaatteisiin sopivaa ohjelmaa. Makamikin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen päätöksentekoon. Päätökset tehdään tasavertaisesti ja konsensukseen perustuen. Tilassa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää, rasismia, seksismiä tai muutakaan sortavaa tai häiritsevää käyttäytymistä. Toiminnalla ei myöskään tavoitella taloudellista voittoa vaan mahdolliset tuotot käytetään talon toiminnan rahoittamiseen ja hyväksi koettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemiseen.

Sijainti: Jyrängöntie 1, Kumpula, Helsinki. Talo on Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan itä- eli Arabian puolella, Kumpulan yliopistokampuksen mäen etelärinteen alaosassa.

EN

Squat Makamik is a Premises that was taken over by occupation but has since been leased for a token amount, where anyone can organize a program that fits together the agreed principles. Makamik’s activities are based on volunteering and joint decision-making. Decisions are made equally and by consensus. The state does not accept any form of discrimination, racism, sexism, or any other oppressive or disruptive behavior. The activities are also not aimed at financial profit, but any income is used to finance the house’s activities and to support the social goals that have been perceived.

Location: Jyrängöntie 1, Kumpula, Helsinki. The house is on the eastern or Arabian side of the Kumpula Botanical Garden, at the bottom of the southern slope of the hill on the Kumpula University Campus.

image