Search
image

Jedzenie Zamiast Bomb – Tarnów

Food Not Bombs Tarnow

Be the first to review

Masz w swoim sąsiedztwie potrzebujące osoby? Zaproś je na ciepły posiłek.

Ciepłe, darmowe posiłki dla potrzebujących, rozdawane co dwa tygodnie pod pomnikiem Witosa (ul. Lwowska).

Tą symboliczną akcją chcemy promować solidarność międzyludzką, empatie oraz bezinteresowną pomoc wzajemną. Uważamy, że wszelkie państwa wydają zbyt wiele na zbrojenia i wojny, a zbyt mało na potrzebujących i wykluczonych.

EN

Do you have people in need in your neighborhood? Invite them for a warm meal.
Warm, free meals for the needy, distributed every two weeks under the monument of Witos (ul. Lwowska).
With this symbolic action, we want to promote solidarity between people, empathy and selfless mutual assistance. We believe that all countries spend too much on armaments and war, and too little on those in need and excluded.

image