What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Dywizjon 161

 

Be the first to review

Group of antifascist immigrants, based mainly in UK, opposing all sorts of totalitarianism. Our struggle is international and encompasses many areas of life.

Ruling class sitting in the pocket of capitalists tries to divide working class in order to turn attention away from real problems such as gentrification, zero- hours contracts and increase in prices. Islamisation, flood of immigrants and other fearmongering tricks are used so we never turn against those that are our real enemies.

Economical crisis caused by the rulers is increasing the growth of the far right and makes more of its followers to travel in the world in search of better life. Spreading their hatred and violence they try to hide there behind cover of lies about “persecuted patriots”, at the same time serving its role of useful idiots of capitalism.

Our goal is to actively resist far right. We are standing against homophobia, sexism and chauvinism of any kind as things that divide our class. We want to change an existing system for such one, where there is no place for physical and economical oppression. We do not place any hope in state and its institutions.


Jesteśmy grupą antyfaszystowskich imigrantów, obecnie mieszkających w Wielkiej Brytanii, sprzeciwiających się wszelkiej maści totalitaryzmowi. Naszą walka ma międzynarodowy character i obejmuje różne dziedziny życia.

Klasa rządząca siedząca w kieszeni kapitalistów, stara się podzielić klasę pracującą aby odwrócic uwagę od codziennych problemów takich jak gentryfikacja, śmieciowe umowy o pracę i wzrost cen. Islamizacja, zalew imigrantów i inne straszaki używane są po to, abyśmy nigdy nie zwrócili się przeciwko prawdziwemu wrogowi.

Wywołany przez rządzących kryzys ekonomiczny, który napędza wzrost skrajnej prawicy sprawia, że coraz więcej jej zwolenników wyrusza w świat w poszukiwaniu lepszego życia. Szerząc swą nienawiść i przemoc próbują się tam ukryć za zasłoną kłamstw o prześladowanych „patriotach”, jednocześnie spełniając role pozytecznych idiotów kapitalizmu.

Naszym celem jest stawianie aktywnego oporu skrajnej prawicy. Sprzeciwiamy się homofobii, seksizmowi i szowinizmowi wszelkiego rodzaju, jako zjawiskom dzielącym nasza klasę.
Chcemy zmiany obecnego systemu na taki, w ktorym nie bedzie miejsca na wyzysk fizyczny i ekonomiczny. Nie pokładamy żadnych nadziei w państwie i jego organach.

image