What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Cyklopen

 

Be the first to review

SV

Cyklopen är ett frihetligt socialistiskt självförvaltat kulturhus i Högdalen, byggt och drivet helt ideellt, med målet att tillhandahålla en brukarstyrd, lättillgänglig och kreativ kultur. Det är med andra ord välkommet att komma med idéer på vad huset skulle kunna fyllas med.

Cyklopen är för alla bra saker. Som ekologisk hållbarhet, progressiv fördelningspolitik, social rättvisa och pulserande dansgolv.

Cyklopen är emot alla dåliga saker. Som rasism, sexism, homofobi och marknadens diktatur.

Cyklopen strävar efter direktdemokrati. Oavsett om det gäller ett självförvaltat kulturhus, ett bostadsområde, sjukvården eller samhällsekonomin ska beslut fattas av de som berörs av dem.

Cyklopen vill vara en lite skymt någonting bättre. Och en del av den globala rörelse som kämpar för att göra visionen om en annan värld till verklighet.

Hör av dig, eller ännu hellre, kom och hälsa på.

EN

The Cyclops is a freely socialist self-managed cultural center in Högdalen, built and operated entirely non-profit, with the aim of providing a user-controlled, easily accessible and creative culture. In other words, it is welcome to come up with ideas on what the house could be filled with.

The cyclops are for all good things. Such as ecological sustainability, progressive distribution policy, social justice and vibrant dance floors.

The cyclops are against all bad things. Such as racism, sexism, homophobia and the dictatorship of the market.

The Cyclops strives for direct democracy. Whether it concerns a self-managed cultural center, a residential area, health care or the social economy, decisions must be made by those affected by them.

The cyclops wants to be a little hidden something better. And part of the global movement struggling to make the vision of another world a reality.

Get in touch, or even better, come and visit.

image