Search
image

Bokcafét i Jönköping

 

Be the first to review

SV

Bokcafét i Jönköping är en partipolitiskt obunden kulturförening med socialistisk grundsyn.
Vårt syfte är främst att till låga priser förmedla intressant litteratur. Med vår verksamhet, som bland annat inbegriper föredrag och studiecirklar, vill vi stimulera självständigt, kritiskt tänkande och egna initiativ. Bokcafét i Jönköping vill verka för solidaritet mellan förtryckta grupper, för ett klasslöst samhälle. Enklast får du tag i våra böcker och övriga varor genom att besöka vår lokal på Kulturhuset i centrala Jönköping

EN

The book café in Jönköping is a party-politically unbound cultural association with a socialist basic view.
Our purpose is primarily to convey interesting literature at low prices , with our activities, which include lectures and study circles, among other things, we want to stimulate independence, critical thinking and own initiatives. The book café in Jönköping wants to promote solidarity between oppressed groups, for a classless society. The easiest way is to get hold of our books and other goods by visiting our room at Kulturhuset in central Jönköping, or see the webshop.
image