Search
image

Bergslagens LS av SAC

 

Be the first to review

SV

 Bergslagens Lokala Samorganisation (LS) som tillsammans med andra LS runt om i landet bildar Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC Syndikalisterna.

Vår verksamhet bygger på medlemsdemokrati, lokalt självbestämmande, bildning och självverksamhet. Tillsammans driver vi det kämpande facket i Bergslagensområdet.

Vi är facket som organiserar alla oavsett yrke och bransch i Örebro län, västra Västmanlands län, norra Skaraborg, södra Dalarna och östra Värmland.

 

EN

The Berglagen Local Cooperation Organization (LS) which together with other LS around the country forms the Swedish Workers Central Organization, the SAC Syndicalists.

Our business  is based on member democracy, local self-determination, education and self-activity. Together we run the fighting union in the Berglagen area.

We are the union that organizes everyone regardless of profession and industry in Örebro county, western Västmanland county, northern Skaraborg, southern Dalarna and eastern Värmland.

image