What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Antifascistisk Aksjon

 

Be the first to review

Mot slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet vokste det fram en ny type militant antifascisme med fokus på å konfrontere fascistene direkte. I Norge ble denne typen antifascisme formalisert gjennom dannelsen av Antifascistisk Aksjon (AFA). Vi er en del av det internasjonale AFA nettverket, og samarbeider kontinuerlig med antifascistiske organisasjoner over hele Europa.

Vi er sosialister og feminister og kjemper mot fascismen med de midler vi mener situasjonen krever.

Fascismen er ikke en idé som man kan avsløre og argumentere bort, men en bevegelse som vokser i kapitalismens skygge. Denne bevegelsens metode er å fysisk ta kontroll over gatebildet i våre byer og bygder. Derfor mener vi at vi som antifascister også må være beredte på å konfrontere fascistisk organisering fysisk og på et tidlig stadium.

Vi arbeider med omfattende kartlegging av de fascistiske miljøene. Er det nok med en opplysningskampanje for å få fascister utkastet fra et lokale, så er det den metoden vi benytter. Er det nok å ringe foreldrene til en ung fascist så gjør vi det. Vi er ikke voldsromantikere, men vi vil ikke være blant de som står og ser på at en fascistisk bevegelse vokser seg sterkere. Derfor utelukker vi heller ikke fysiske konfrontasjoner som metode.

Om du sitter på informasjon om fascistisk virksomhet eller om du vil organisere deg i Antifascistisk Aksjon kan du kontakte oss på mail.

Antifascisme er alltid selvforsvar!

EN

Towards the late 80s and early 90s, a new type of militant anti-fascism emerged with a focus on confronting the fascists directly. In Norway, this type of anti-fascism was formalized through the formation of anti-fascist Action (AFA). We are part of the international AFA network, and continuously cooperate with anti-fascist organizations across Europe.

We are socialists and feminists and fight fascism by the means we believe the situation requires.

Fascism is not an idea that one can reveal and argue away, but a movement that grows in the shadow of capitalism. This movement’s method is to physically take control of the streetscape in our cities and villages. Therefore, we believe that we as anti-fascists must also be prepared to confront fascist organization physically and at an early stage.

If you are sitting on information about fascist activities or if you want to organize yourself in Anti-Fascist Action, you can contact us by mail.
Anti-fascism is always self-defense!

image