What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Anarkistiska Biblioteket Lucia Saornil

Anarchist Library Lucia Saornil

Be the first to review

SV

Anarkistiska Biblioteket Lucia Saornil är ett projekt som försöker ge en plats för utbyte av idéer, teori, kunskap och praktik genom anarkistisk, antagonistisk och revolutionär litteratur. Genom dom aktiviteterna vi organiserar försöker vi skapa debatt och utöka våra erfarenheter om världen omkring oss och den världen vi vill leva i.

De olika strukturer som genereras av kapitalismen, patriarkatet och begreppet staten, är ett ihållande hinder för att utveckla ett liv i frihet och harmoni med andra varelser och naturen. Våra privilegier, trauman och rädslor är resultatet av en värld där makt och kontroll sköts av en minoritet utan skrupler. Att kunna konfrontera dem och våra egna privilegier är ett av målen för biblioteket. Generera säkerhetsutrymmen, arbeta med oss själva genom bokcirklar, diskussioner, filmvisningar och olika aktiviteter.

I biblioteket hittar du böcker framför allt på svenska och engelska, men vi försöker att samla böcker på olika språk. Vi har också litteratur på spanska, portugisiska, arabiska, turkiska, finska m m.

 

EN

The Anarchist Library Lucia Saornil is a project that seeks to provide a place for the exchange of ideas, theory, knowledge and practice through anarchist, antagonistic and revolutionary literature. Through the activities we organize, we try to create debate and expand our experiences about the world around us and the world we want to live in.

The various structures generated by capitalism, patriarchy and the concept of the state are a persistent obstacle to developing a life of freedom and harmony with other beings and nature. Our privileges, trauma and fears are the result of a world in which power and control are managed by a minority without scruples. Being able to confront them and our own privileges is one of the goals of the library. Generate security spaces, work with ourselves through book circles, discussions, movie screenings and various activities.

In the library you will find books mainly in Swedish and English, but we try to collect books in different languages. We also have literature in Spanish, Portuguese, Arabic, Turkish, Finnish etc.

image