What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Anarchistisch Collectief Antwerpen

 

Be the first to review

Het ACA (Anarchistisch Collectief Antwerpen) is een platform voor anarchisten (en andere mensen met links-libertaire ideeën) in en rondom Antwerpen. Dit wil zeggen dat ons collectief anarchisten de mogelijkheid geeft, om elkaar te ontmoeten en zich samen te organiseren. We verstaan dit heel breed. Bv. samen met politieke theorie bezig zijn, het organiseren van info-avonden, café-avonden, bijeenkomsten & demonstraties.

Als collectief delen wij enkele basisideeën: We geloven in een open, vrije & egalitaire samenleving. We zijn feministisch en spreken ons uit tegen elke vorm van sexisme, racisme, antisemitisme, LGBTQ-fobie en discriminatie op basis van klasse.


The ACA (Anarchist Collective Antwerp) is a platform for anarchists (and other people with left-libertarian ideas) in and around Antwerp. This means that our collective gives anarchists the opportunity to meet and organize together. We understand this very broadly. Eg working together with political theory, organizing information evenings, café evenings, meetings & demonstrations.

As a collective we share some basic ideas: We believe in an open, free & egalitarian society. We are feminist and speak out against all forms of sexism, racism, anti-Semitism, LGBTQ phobia and discrimination based on class.

image