What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Anarchist Black Cross – Nijmegan

 

Be the first to review

Anarchist Black Cross (ABC) Nijmegen is onderdeel van het wereldwijde ABC netwerk dat zich inzet voor politieke, en met name anarchistische, gevangenen. Het ABC netwerk onderscheidt zich van groepen zoals Amnesty International doordat ten eerste het ABC openlijk ook gevangenen ondersteunt die ‘schuldig’ zijn bevonden of gevangenen die ‘geweld’ hebben gebruikt. Ten tweede, met het voorgaande samenhangend, doordat het ABC het huidige straf- en gevangenissysteem afwijst. De termen ‘schuldig’ en ‘geweld’ zijn daarom voor ons geen vastomlijnde begrippen. ABC Nijmegen steunt daarom alle gevangenen die volgens ons streven naar een socialere en gelijkwaardigere wereld. Het ABC zet zich zowel praktisch als theoretisch in om een stap te zetten richting de afbraak van het straf- en gevangenissysteem.

De problematiek rondom het gevangeniswezen en het strafsysteem is een weinig besproken onderwerp in de samenleving alsmede de politieke (anarchistisch/radicale) beweging. Maar het is een problematiek die iedereen raakt: iedereen kan in de bak terechtkomen of er op een indirectere manier mee te maken krijgen. Het gevangeniswezen is immers een zeer centraal onderdeel van de organisatie van de staat en onze samenleving. Door middel van gevangenissen worden mensen die niet binnen het systeem kunnen of willen functioneren buitengesloten en letterlijk opgesloten. Het gevangenis- en strafsysteem is hiermee één van de disciplinemaatregels om mensen in het gareel te houden. De problematiek is dat de grenzen van deze maatregels bepaald worden door de Staat en al haar apparaten en niet door de mensen die leven in die staat. En wat als je überhaupt niet wil leven in een samenleving die gedomineerd wordt door Staat, justitie en politie?

ABC Nijmegen streeft naar theoretisering rondom het onderwerp, zodat wijzelf en anderen hierna er praktisch mee aan de slag kunnen. Dit betekend onder andere dat we de vanzelfsprekendheid van gevangenissen aan de kaak stellen en de abstractie van het juridische systeem willen doorbreken. Een kant en klare oplossing wat te doen met mensen die elke ethiek te buiten gaan – denk bijvoorbeeld aan verkrachters – hebben we niet. Dit betekent echter niet dat het huidige systeem geen probleem is. Belangrijk is te beseffen dat gevangenissen er niet in slagen om verkrachters te stoppen. Wellicht dat een omslag in sociale, culturele en politieke omstandigheden, en daarmee een andere visie op straf en discipline, een groot deel van de hedendaagse criminaliteit en justitiële problematiek kan laten verdwijnen.

Door middel van bijvoorbeeld het organiseren van discussieavonden en het verspreiden van pamfletten wil ABC Nijmegen mensen aanzetten tot nadenken over wat het straf- en gevangenissysteem inhoudt en welke praktische en theoretische implicaties een dergelijk systeem teweegbrengt.

Op deze website, twitter en instagram pagina houden we je op de hoogte van de internationale gevangenisstrijd en vind je updates over verschillende gevangenen en rechtszaken. Ook organiseren we op onregelmatige basis benefieten voor gevangenen die dringend geld nodig hebben voor rechtszaken of boetes.


[EN]

Anarchist Black Cross Nijmegen (The Netherlands) is part of the international, anarchist network of political and especially anarchist prisoners support groups. The ABC is openly supporting prisoners that were found ”guilty” and used ”violence” in the struggle for a more social and equal world.

Authorities have drawn a line of acceptable behavior within the society and one of the discipline measures to keep people in this line are prison and penal system, which keep this people excluded, locked away. The reason why this concerns everyone one of us is because we can be affected by it any second. The line is not drawn by the majority that is obliged to follow it, but by the few that are not.

We do not support people that go beyond any ethics like for example rapists or pedophiles, but it is also a fact that these so-called correctional facilities are failing to „normalise“ these people. We don’t have a fixed answer to what should come after the abolition of prisons and prison-society, but that shouldn’t stand in our way to realize that they do more harm then good and that we should radically revision and subvert the paradigm of prisons and punishment.

image