What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Anarchist Black Cross København

INGEN ER FRIE FØR ALLE ER FRIE

Be the first to review

DA

Anarchist Black Cross København er en anarkistisk rettigheds- og solidaritetsgruppe for kammerater, der oplever problemer med politi, fængsel og retssystem i forbindelse med politiske aktiviteter.

Vi kæmper for løsladelse af politiske fanger og afvikling af fængselsystemet. Selv har vi praktisk erfaring med emnet, og har set fængselsvæsenet og retssystemet indefra og udefra, både som fanger og pårørende. Vi består af en flok aktivister med blandet baggrund, som har samarbejdet om andre projekter i mange år.

Vi støtter anholdte og fængslede kammerater praktisk og solidarisk og er til stede ved aktioner og demonstrationer i ind- og udland.

Desuden laver vi oplysningsarbejde om rettigheder, sikkerhedskultur og kritik af fængselsvæsenet.

 

EN

Anarchist Black Cross Copenhagen is an anarchist group of rights and solidarity for comrades who experience problems with police, prison and justice in connection with political activities.

We are fighting for the release of political prisoners and the dismantling of the prison system. We ourselves have practical experience with the subject, and have seen the prison system and the judicial system from the inside and the outside, both as prisoners and relatives. We consist of a group of activists with mixed backgrounds who have collaborated on other projects for many years.

We support arrested and imprisoned comrades practically and in solidarity and are present at actions and demonstrations at home and abroad.

Furthermore, we do information work on rights, security culture and criticism of the prison system.

 

 

image