What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Amalthea Bokkafé

 

Be the first to review

SV

Amalthea Bokkafé är en mötesplats och bokhandel för vänsterpolitisk litteratur. Gött snack, fika och böcker!

Amalthea bokkafé är en bokhandel och mötesplats.

Vi är en del av Malmös utomparlamentariska vänster och vill erbjuda en plats för samtal, bildning och kultur. Vi är fristående från politiska partier.

Vi arrangerar våra egna evenemang, såsom föredrag och utställningar, men bjuder även in andra grupper att använda lokalen både för interna möten och aktiviteter, liksom utåtriktade sådana.

Skriv till oss på facebook eller mail om du vill använda lokalen för ditt politiska projekt!

EN

Amalthea Book Cafe is a meeting place and bookstore for left-wing political literature. Great snack, coffee and books!

Amalthea book cafe is a bookstore and meeting place.

We are part of Malmö’s extra-parliamentary left and want to offer a place for conversation, education and culture. We are independent of political parties. We arrange our own events, such as lectures and exhibitions, but also invite other groups to use the venue for both internal meetings and activities, as well as outgoing ones. Write to us on facebook or email if you want to use the venue for your political project!

Amalthea book cafe is a bookshop and meeting point. We are part of the extra-parliamentary left of Malmö, and want to offer a place for conversation, education and culture. We’re autonomous from political parties.

image