...
What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Agera Distribution

 

Be the first to review

SV

Agera Distribution är en nätbutik.

Agera Distribution säljer diverse varor. Men inte vilka varor som helst utan vi fokuserar på litteratur och andra varor som berör och främjar progressiva idéer och tankar om jämlikhet, feminism, arbetar- och deltagarstyre, självförvaltning, hbtq, miljö/klimat, djurrätt osv.

Även om kärnan i sortimentet är litteratur som berör dessa idéer, är inte utbudet begränsat till endast titlar under dessa etiketter. Agera distribuerar även många andra intressanta böcker och skrifter som är relevanta och på något sätt bidrar till att berika denna idétradition, både i teorin och praktiken, och som kan bidra till att samhällsutvecklingen närmar sig antiauktoritära jämlika ideal.

Vi hoppas kunna bidra till en värld där vi tillsammans har verklig kontroll över våra liv, arbetsplatser, institutioner och samhället. Där behov och inte profit styr utvecklingen.

Distribution

Tipsa gärna oss om du har förslag på böcker, tidningar, fanzines eller annat du tycker vi borde ta in. Har du ett eget fanzine, en självutgiven bok eller liknande som delar denna verksamhets värderingar så tveka inte att kontakta oss. Agera kan kanske hjälpa till med distributionen.

Övrig information

Agera sätter gärna upp bokbord på bokmässor, sociala forum, stödfester osv. Kontakta gärna oss för mer info eller om du har andra frågor.

EN

Agera Distribution is an distro and webshop based in Malmö, Sweden.

The aim is basically to make progressive, radical ideas about equality,  worker’s and women’s selfemancipation, feminism, self-management,  the climate/the environment, animal rights and so on more available by distributing literature, t-shirts, pins and other merch.

Although the core of the products Agera distributes is literature that tackles subjects around these issues, we do not limit the supply to only include titles under these labels. Agera Distribution also distributes many other interesting books and writings that are relevant and in some way contribute to enriching this tradition of ideas, both in theory and practice, and who can contribute to the debate and community orientation approaching the ideals of an egalitarian,  antiauthoritarian and participatory society. 

In other words we hope to contribute to a world where we have  real control over our workplaces, institutions and society. A society where need and not profit controls the development.

We distribute material in Swedish, English, Esperanto and Spanish.

Distribution

If you have any suggestions regarding books, magazines, fanzines , or else you think we should distribute don’t hesitate to contact us . Do you have your own fanzine, a self published book or something similar that you think fits into the range of products of Agera Distribution don’t hesitate to contact us . Maybe we can help with the distribution.

We accept international orders

Payment is possible with PayPal, bank transfer and Swish (only available in Sweden).

Recommendation

If you have any recommendations of books, journals, pamhlets, fanzines, movies or other stuff you think we should distribute don’t hesitate to get in touch!

 

image

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.