Search
image

ADA Puławska

 

Be the first to review

PL

A.D.A. PUŁAWSKA to mieszczący się przy ulicy Puławskiej 37 w Warszawie Aktywny Dom Alternatywny, pełniący funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego.

Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej. Przyjmując zasadę non-profit, przy Puławskiej 37 stworzona została przestrzeń wspierająca niekomercyjne działania społeczne i kulturalne, inicjowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje. Obecnie w A.D.A. PUŁAWSKA działają: świetlica, sala koncertowo-teatralna, sala kinowa, sitodruk, galeria, biblioteczka, ogródek miejski, freeshop (wymienialnia) oraz pracownie i warsztaty.

EN

ADA PUŁAWSKA is an Active Alternative House located at 37 Puławska Street in Warsaw, serving as an autonomous social and cultural center.

ADA PUŁAWSKA bases its activity entirely on grassroots social activity. Following the non-profit principle, at Puławska 37 a space has been created to support non-commercial social and cultural activities initiated by independent individuals, groups and organizations. Currently, ADA PUŁAWSKA has a common room, a concert and theater hall, a cinema room, screen printing, a gallery, a library, a city garden, a freeshop (exchange room), as well as studios and workshops.

image